عرض مشاركة واحدة
   
قديم 05-01-2012, 08:00 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو


اعلام المركز will become famous soon enough

اعلام المركز غير متواجد حالياً

 


المنتدى : جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق
افتراضي استان نجف اشرف / مركز شهرستان / جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به آلوده زم***1740;ن و آسمان عراق

استان نجف اشرف / مركز شهرستان / جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به آلوده زم***1740;ن و آسمان عراق

***1785;د***1740; - ***1637;صفر - 30 Decemberنماز جمعه در مسجد غزالات به امامت جناب ش***1740;خ عابد***1740; برگزار شد

ش***1740;خ صحبت در مورد درد و رنج مردم عراق و وخامت اوضاع در تمام مناطق به دل***1740;ل شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; و مزدوران اشغال اشغال
همه متخصصان در مطالعه شرا***1740;ط در عراق توافق دارند که در گذشته تجربه شده توسط مردم عراق تحت اشغال ن***1740;روها***1740; آمر***1740;کا***1740;***1740; و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; و مزدوران، و سازمان ها***1740; اطلاعات***1740;
بود سال ها***1740; شد***1740;د و دردناک به طور قابل توجه***1740; دشوار است تصور کن***1740;د...
ا***1740;ن سال شاهد بدتر شدن مداوم در امن***1740;ت***1740; ، س***1740;اس***1740; و اجتماع***1740;خط***1740;ب پس از آن شعار م***1740; دادند شعارعل***1740;ه اشغال

نه ، نه به مرب***1740;ان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه برا***1740; هر نام از اشغال....
نه ، نه برا***1740; هر عنوان از اشغال....ش***1740;خ گفت
نه تنها بس***1740;ار***1740; از ا***1740;ن گزارش با اشاره به افزا***1740;ش جد***1740; و قابل توجه***1740; در نسبت گسترش ا***1740;دز در عراق
که در آن دل***1740;ل است که در نت***1740;جه از مصون***1740;ت از مجازات از مزدوران که دارا***1740; جوانه بس***1740;ار***1740; از اقدامات کنترل ب***1740;مار***1740; از سلامت در ورود آنها به عراق و انتقال آن به افراد***1740; که در مجاورت کار خود هستند بنابرا***1740;ن ما در زمان دموکراس***1740; خود را.. و دست ما مرگ تدر***1740;ج***1740;...
درخطبه دوم خط***1740;ب سخن م***1740; گفت در سالگرد شهادت امام سجاد (ع)

سپس مراسم نماز جمعه از برکت برگزار شدسپس نماز گزارشعارها***1740;***1740; عل***1740;ه بقا***1740; مرب***1740;ان وشرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ا***1740;الات متحده آمر***1740;کا شعار م***1740; دادند افزا***1740;ش

ا***1740;ن حوادث مل***1740; در پاسخ به درخواست تجد***1740;د نظر ازآقا***1740; حسن***1740; مرجع
عل***1740;ه بقا***1740; اشغال آمر***1740;کا ونفرت انگ***1740;زبه هر عنوان ودر تمام اشکال آنرد مع اقتباس