منتديات المركز الاعلامي لمكتب السيد الصرخي الحسني

منتديات المركز الاعلامي لمكتب السيد الصرخي الحسني (http://www.al-hasany.com/vb/index.php)
-   جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق (http://www.al-hasany.com/vb/forumdisplay.php?f=319)
-   -   استان نجف اشرف / مركز شهرستان / جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق (http://www.al-hasany.com/vb/showthread.php?t=307415)

اعلام المركز 05-01-2012 08:00 PM

استان نجف اشرف / مركز شهرستان / جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق
 
استان نجف اشرف / مركز شهرستان / جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به آلوده زم***1740;ن و آسمان عراق

***1785;د***1740; - ***1637;صفر - 30 Decemberنماز جمعه در مسجد غزالات به امامت جناب ش***1740;خ عابد***1740; برگزار شد

ش***1740;خ صحبت در مورد درد و رنج مردم عراق و وخامت اوضاع در تمام مناطق به دل***1740;ل شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; و مزدوران اشغال اشغال
همه متخصصان در مطالعه شرا***1740;ط در عراق توافق دارند که در گذشته تجربه شده توسط مردم عراق تحت اشغال ن***1740;روها***1740; آمر***1740;کا***1740;***1740; و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; و مزدوران، و سازمان ها***1740; اطلاعات***1740;
بود سال ها***1740; شد***1740;د و دردناک به طور قابل توجه***1740; دشوار است تصور کن***1740;د...
ا***1740;ن سال شاهد بدتر شدن مداوم در امن***1740;ت***1740; ، س***1740;اس***1740; و اجتماع***1740;
http://im22.gulfup.com/2011-12-30/1325244164422.jpg

http://im22.gulfup.com/2011-12-30/1325244164331.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-30/1325244164193.jpg


خط***1740;ب پس از آن شعار م***1740; دادند شعارعل***1740;ه اشغال

نه ، نه به مرب***1740;ان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه برا***1740; هر نام از اشغال....
نه ، نه برا***1740; هر عنوان از اشغال....

http://im22.gulfup.com/2011-12-30/1325244164865.jpghttp://im22.gulfup.com/2011-12-30/1325244164996.jpg

ش***1740;خ گفت
نه تنها بس***1740;ار***1740; از ا***1740;ن گزارش با اشاره به افزا***1740;ش جد***1740; و قابل توجه***1740; در نسبت گسترش ا***1740;دز در عراق
که در آن دل***1740;ل است که در نت***1740;جه از مصون***1740;ت از مجازات از مزدوران که دارا***1740; جوانه بس***1740;ار***1740; از اقدامات کنترل ب***1740;مار***1740; از سلامت در ورود آنها به عراق و انتقال آن به افراد***1740; که در مجاورت کار خود هستند بنابرا***1740;ن ما در زمان دموکراس***1740; خود را.. و دست ما مرگ تدر***1740;ج***1740;...
درخطبه دوم خط***1740;ب سخن م***1740; گفت در سالگرد شهادت امام سجاد (ع)

سپس مراسم نماز جمعه از برکت برگزار شد

http://im22.gulfup.com/2011-12-30/132524416428.jpg

سپس نماز گزارشعارها***1740;***1740; عل***1740;ه بقا***1740; مرب***1740;ان وشرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ا***1740;الات متحده آمر***1740;کا شعار م***1740; دادند افزا***1740;ش

ا***1740;ن حوادث مل***1740; در پاسخ به درخواست تجد***1740;د نظر ازآقا***1740; حسن***1740; مرجع
عل***1740;ه بقا***1740; اشغال آمر***1740;کا ونفرت انگ***1740;زبه هر عنوان ودر تمام اشکال آن

http://im14.gulfup.com/2011-12-30/1325245454332.jpg
http://im21.gulfup.com/2011-12-30/1325244382771.jpghttp://im21.gulfup.com/2011-12-30/1325244382433.jpg
http://im21.gulfup.com/2011-12-30/1325244382714.jpghttp://im21.gulfup.com/2011-12-30/1325244382275.jpg
http://im21.gulfup.com/2011-12-30/1325244382692.jpghttp://im21.gulfup.com/2011-12-30/1325244382436.jpg

هادي الجياشي 05-01-2012 09:13 PM

رد: استان نجف اشرف / مركز شهرستان / جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق
 
نه ، نه به مرب***1740;ان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; اشغال....

نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه برا***1740; هر نام از اشغال....
نه ، نه برا***1740; هر عنوان از اشغال....

مولاتي زينب 05-01-2012 09:27 PM

رد: استان نجف اشرف / مركز شهرستان / جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق
 
نه ، نه به مرب***1740;ان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه برا***1740; هر نام از اشغال....
نه ، نه برا***1740; هر عنوان از اشغال....

بنت المشرق 08-01-2012 07:23 PM

رد: استان نجف اشرف / مركز شهرستان / جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق
 
نه ، نه به مرب***1740;ان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه برا***1740; هر نام از اشغال....
نه ، نه برا***1740; هر عنوان از اشغال....

اباالحسن الكميتي 25-09-2012 10:18 PM

نه ، نه به مربيان اشغالگران.....
نه ، نه به شرکت هاي امنيتي اشغال....
نه ، نه به اشکال مختلف از اشغال...
نه ، نه براي هر نام از اشغال....
نه ، نه براي هر عنوان از اشغال....

زهراء العبادي 27-11-2013 05:28 PM

http://www.muslmah.net/upload/upfiles/drN25795.gif


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع المواضيع والمشاركات الموجودة في المركز الإعلامي تعبر عن رأي كاتبها وليس عن رأينا


يمكن إعادة نشر المادة المنشورة (ما لم تتم الإشارة الى عائديتها الى أطراف أخرى) مع ذكر المصدر.