المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به آلوده زمین و آسمان عراق


  1. استان نجف اشرف / مركز شهرستان / جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به آلوده زم***1740;ن و آسمان عراق
  2. استان كربلا / مركز شهرستان / جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به آلوده زم***1740;ن و آسمان عراق
  3. استان بغداد / شهرستان شعب / جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به آلوده زم***1740;ن و آسمان عراق
  4. استان د***1740;وان***1740;ه مجاهد / مركز شهرستان / جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به آلوده زم***1740;ن و آسمان عراق
  5. استان حله/ مركز شهر /جمعه آموزش د***1740;ده وشرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به آلوده زم***1740;ن وآسمان عراق
  6. استان بصره / مركز شهر / جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به آلوده زم***1740;ن و آسمان عراق