المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جمعه آموزش دیده و شرکت های امنیتی در ادامه به نقض حقوق بشر ۲دی


  1. استان كربلا / مركز شهر/ جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به نقض حقوق بشر
  2. استان نجف اشرف / مركز شهر/ جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به نقض حقوق بشر
  3. استان مجاهد د***1740;وان***1740;ه / مركز شهر/ جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به نقض حقوق بشر
  4. استان بغداد / شهرستان شعب/ جمعه آموزش د***1740;ده و شرکت ها***1740; امن***1740;ت***1740; در ادامه به نقض حقوق بشر